MTV Carviser

Araç sahiplerinin 2019 yılı içerisinde ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belirlendi.

Otomobil satın alırken ödediğimiz vergi ve verginin Katma Değer Vergisi sonrası, ayrıca her yıl  ödediğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2019 yeniden değerleme oranı yani zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesi neticesinde resmi gazete yayımlandı.

Buna göre ; 

2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

30/12/2018 TARİHLİ VE 537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin